Oceń swoje gospodarstwo
Polecane strony
O Projekcie

Niniejszy Projekt polega na „Stworzeniu platformy oraz wdrożeniu e – usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dotacje na innowacje”. 
    Projekt ma charakter innowacyjny na poziomie krajowym i polega na wprowadzeniu na rynek nowej e – usługi, polegającej na stworzeniu internetowego punktu informującego o spełnieniu przez gospodarstwo minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross compliance). Usługa będzie umożliwiała rolnikom sprawdzenie w szybki i niedrogi sposób, czy jego gospodarstwo spełnia te wymagania, a w przypadku jakichkolwiek uchybień będzie miał możliwość skontaktowania się
z doradcą, który podczas wizyty w jego gospodarstwie opracuje plan  dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności.
    Formularz, który znajduje się na stronie składa się z 4 części zwanych obszarami wzajemnej zgodności, które dotyczą ochrony środowiska, zdrowia publicznego ludzi oraz zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Do każdego obszaru przyporządkowane są listy sprawdzające określające kryteria jakie brane są pod uwagę w danym obszarze. Formularz zamieszczony na stronie opracowany jest w sposób czytelny i zrozumiały, aby każde stwierdzenie było jasne i aby nikt nie miał problemu z interpretacją zapisów w nim występujących. Po wypełnieniu czterech części formularza i wysłaniu sms - a rolnik otrzyma automatycznie informację o spełnieniu bądź nie przez jego gospodarstwo minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.
W przypadku nie spełnienia przez gospodarstwo wymagań wzajemnej zgodności wygenerowana zostaje automatycznie informacja do niego o doradcach, którzy figurują na stronie i którzy są dostępni. Usługa ta pozwala na szybkie skojarzenie dwóch stron w celu przygotowania Planu Dostosowania Gospodarstwa.

    Zasada Wzajemnej Zgodności, czyli cross compliance oznacza powiązanie uzyskanych płatności bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów przez beneficjentów.

Wymogi te podzielone zostały na trzy obszary:

Obszar A, dotyczy identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zagadnień ochrony środowiska naturalnego (od stycznia 2009 r.):
a) ochrona dzikiego ptactwa,
b) ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,
c) zasada stosowania osadów ściekowych w rolnictwie,
d) ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
e) ochrona dzikiej flory i fauny,
f) identyfikacja i rejestracja zwierząt.
Obszar B, dotyczy zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin (1 stycznia 2011):
a) zdrowotność roślin,
b) zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi i beta-agonistycznym,
c) bezpieczeństwo żywności i pasz,
d) zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii,
e) zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Do obszaru C zaliczyć należy dobrostan zwierząt (1 stycznia 2011):
a) minimalne normy ochrony cieląt, minimalne normy ochrony świń, ochrona zwierząt gospodarskich.

W ramach cross - compliance obowiązkiem kontroli wypełniania stosownych wymagań objętych będzie próba gospodarstw pochodząca ze standardowej, obowiązkowej próby wylosowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli.
Próba ta powinna zawierać przynajmniej 1%, gospodarstw rolnych ubiegających się
o płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski daje ok. 15 tys. kontroli rocznie. Kontrole
z zakresu identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dotyczą ok. 10% gospodarstw utrzymujących bydło i 5% gospodarstw utrzymujących owce i kozy.

Instrument cross- compliance będzie się wiązał również z wydatkami ponoszonymi przez rolników, w szczególności prowadzących produkcję zwierzęcą.
Głównymi celami cross compliance są ochrona środowiska, poprawa długotrwałości europejskiego rolnictwa i rolniczych obszarów.

Każdy rolnik, z dniem złożenia wniosku o płatności bezpośrednie lub jedno z trzech działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zobowiązany jest do przestrzegania wymagań wzajemnej zgodności i tym samym zgadza się na przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie.
Nieprzestrzeganie określonych wymagań będzie skutkowało sankcjami w postaci redukcji płatności bezpośrednich. Wysokość ograniczeń uzależniona zostanie od rodzaju wykroczenia.

strony www Poznań Ogłoszenia rolnicze portal rolniczy

Portal rolniczy Ocena Gospodarstwa powstał z myślą o rolnikach szukających informacji na temat Cross Compliance, czyli zasadzie wzajemnej zgodności i zasadzie wzajemnej współzależności. Po dokonaniu oceny swojego gospodarstwa sugerujemy kontakt z doradcą rolniczym, który pomoże zachować dofinansowanie unijne rolnikom, jak również ubiegać się o fundusze na rozwój gospodarstwa przez młodych rolników.

Chcesz poddać jakiś wartościowy przedmiot grawerowanie poznań zrób to u Nas, a nie pożałujesz Nowoczesne, przy wykorzystaniu najnowszych technologi projektowanie stron internetowych dla każdego Nie każdy ma w swojej ofercie meble na wymiar poznań my je mamy i ostrzegamy - są naprawdę wspaniałe
Realizacja: Strony www