Oceń swoje gospodarstwo
Polecane strony
O Projekcie

Niniejszy Projekt polega na „Stworzeniu platformy oraz wdrożeniu e – usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dotacje na innowacje”. 
    Projekt ma charakter innowacyjny na poziomie krajowym i polega na wprowadzeniu na rynek nowej e – usługi, polegającej na stworzeniu internetowego punktu informującego o spełnieniu przez gospodarstwo minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross compliance). Usługa będzie umożliwiała rolnikom sprawdzenie w szybki i niedrogi sposób, czy jego gospodarstwo spełnia te wymagania, a w przypadku jakichkolwiek uchybień będzie miał możliwość skontaktowania się
z doradcą, który podczas wizyty w jego gospodarstwie opracuje plan  dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności.
    Formularz, który znajduje się na stronie składa się z 4 części zwanych obszarami wzajemnej zgodności, które dotyczą ochrony środowiska, zdrowia publicznego ludzi oraz zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Do każdego obszaru przyporządkowane są listy sprawdzające określające kryteria jakie brane są pod uwagę w danym obszarze. Formularz zamieszczony na stronie opracowany jest w sposób czytelny i zrozumiały, aby każde stwierdzenie było jasne i aby nikt nie miał problemu z interpretacją zapisów w nim występujących. Po wypełnieniu czterech części formularza i wysłaniu sms - a rolnik otrzyma automatycznie informację o spełnieniu bądź nie przez jego gospodarstwo minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.
W przypadku nie spełnienia przez gospodarstwo wymagań wzajemnej zgodności wygenerowana zostaje automatycznie informacja do niego o doradcach, którzy figurują na stronie i którzy są dostępni. Usługa ta pozwala na szybkie skojarzenie dwóch stron w celu przygotowania Planu Dostosowania Gospodarstwa.

    Zasada Wzajemnej Zgodności, czyli cross compliance oznacza powiązanie uzyskanych płatności bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów przez beneficjentów.

Wymogi te podzielone zostały na trzy obszary:

Obszar A, dotyczy identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zagadnień ochrony środowiska naturalnego (od stycznia 2009 r.):
a) ochrona dzikiego ptactwa,
b) ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,
c) zasada stosowania osadów ściekowych w rolnictwie,
d) ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
e) ochrona dzikiej flory i fauny,
f) identyfikacja i rejestracja zwierząt.
Obszar B, dotyczy zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin (1 stycznia 2011):
a) zdrowotność roślin,
b) zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi i beta-agonistycznym,
c) bezpieczeństwo żywności i pasz,
d) zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii,
e) zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Do obszaru C zaliczyć należy dobrostan zwierząt (1 stycznia 2011):
a) minimalne normy ochrony cieląt, minimalne normy ochrony świń, ochrona zwierząt gospodarskich.

W ramach cross - compliance obowiązkiem kontroli wypełniania stosownych wymagań objętych będzie próba gospodarstw pochodząca ze standardowej, obowiązkowej próby wylosowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli.
Próba ta powinna zawierać przynajmniej 1%, gospodarstw rolnych ubiegających się
o płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski daje ok. 15 tys. kontroli rocznie. Kontrole
z zakresu identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dotyczą ok. 10% gospodarstw utrzymujących bydło i 5% gospodarstw utrzymujących owce i kozy.

Instrument cross- compliance będzie się wiązał również z wydatkami ponoszonymi przez rolników, w szczególności prowadzących produkcję zwierzęcą.
Głównymi celami cross compliance są ochrona środowiska, poprawa długotrwałości europejskiego rolnictwa i rolniczych obszarów.

Każdy rolnik, z dniem złożenia wniosku o płatności bezpośrednie lub jedno z trzech działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zobowiązany jest do przestrzegania wymagań wzajemnej zgodności i tym samym zgadza się na przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie.
Nieprzestrzeganie określonych wymagań będzie skutkowało sankcjami w postaci redukcji płatności bezpośrednich. Wysokość ograniczeń uzależniona zostanie od rodzaju wykroczenia.

strony www Poznań Ogłoszenia rolnicze portal rolniczy

Portal rolniczy Ocena Gospodarstwa powstał z myślą o rolnikach szukających informacji na temat Cross Compliance, czyli zasadzie wzajemnej zgodności i zasadzie wzajemnej współzależności. Po dokonaniu oceny swojego gospodarstwa sugerujemy kontakt z doradcą rolniczym, który pomoże zachować dofinansowanie unijne rolnikom, jak również ubiegać się o fundusze na rozwój gospodarstwa przez młodych rolników.

Chcesz się czegoś o kimś lub o czymś dowiedzieć, rozpoznać, sprawdzić identyfikacja poznań poleca się serdecznie Nowoczesne, przy wykorzystaniu najnowszych technologi projektowanie stron internetowych dla każdego Brak nam określeń, żeby przedstawić wyposażone przez nas łazienki poznań bajeczne, nowoczesne, funkcjonalne
Realizacja: Strony www