Oceń swoje gospodarstwo
Polecane strony
Opublikowano 26-07-2011 o 13:57 Wymogi wzajemnej zgodności - cielęta

Otrzymanie przez rolnika płatności bezpośrednich jest równoznaczne z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo rolne wymogów wzajemnej zgodności, czyli cross compliance.

Od roku 2013 będą obowiązywały rolników wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt. Wymogi te mają zapewnić zwierzętom gospodarskim godne warunki bytowania, a tym samym poprawić stan zdrowia zwierząt.

Wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt zdefiniowano w Dyrektywie Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. i dotyczą ochrony wszystkich zwierząt hodowlanych.

Dodatkowe wymogi ustanawiające minimalne normy ochrony cieląt ujęto w Dyrektywie rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r.

Polskie prawo dotyczące dobrostanu zwierząt w zakresie wymogów wzajemnej zgodności określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r.

W dużej części gospodarstw utrzymujących krowy mleczne, wymogi te są już spełnione. W pozostałych należy dokonać zmian. Nieprzestrzeganie przez rolników wymogów wzajemnej zgodności skutkować będzie obniżeniem kwot płatności.

Co powinien wiedzieć rolnik aby jego gospodarstwo spełniało wymagania wzajemnej zgodności?

- Cielęta, to młode zwierzęta z gatunku bydło domowe, od urodzenia do ukończenia 6 miesiąca życia.

- Niezwłocznie po urodzenia, cielęta powinny otrzymać siarę, nie później niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.

- Cielęta należy karmić minimum 2 razy dziennie, dostosować dietę do wieku, wagi i potrzeb fizjologicznych, a od drugiego tygodnia życia bezwzględnie pamiętać należy o swobodnym dostępie do wody.

- Dla cieląt powyżej 2 tygodnia życia – ilość włókna przyswajalnego musi wzrastać w dawce pokarmowej z 50 g w wieku 8 tygodni do 250 g w wieku 20 tygodni.

- Dawka pokarmowa powinna zawierać żelazo w ilości gwarantującej minimum 4,5 mmola hemoglobiny na litr krwi.

- Cielęta do 8 tygodni mogą być utrzymywane w pomieszczeniu inwentarskim dowolnie – w kojcach pojedynczych lub grupowych.

- Do 2 tygodnia życia rolnik ma obowiązek utrzymywania cieląt na ściółce.

- W okresie pojenia siarą najlepiej trzymać cielęta w klatkach pojedynczych.

- Szerokość kojca powinna być co najmniej równa wysokości cielęcia w kłębie, zaś długość co najmniej równa jego całkowitej długości pomnożonej razy 1,1.

- Indywidualne kojce dla cieląt muszą posiadać ściany ażurowe, umożliwiające cielętom wzajemny kontakt wzrokowy i dotykowy.

- Cielęta nie mogą być trzymane na uwięzi, z wyjątkiem okresu ich pojenia nie przekraczającym jednej godziny, lecz wyłącznie w przypadku wspólnego utrzymywania cieląt w kojcu grupowym.

- Cielęta nie mogą być więzione w kagańce.

- Zabronione jest utrzymywanie cieląt powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych klatkach lub boksach, oprócz gospodarstw rolnych, w których utrzymywanych jest mniej niż 6 cieląt.

- Od 8 tygodnia życia cielęta najlepiej utrzymywać w grupach wyrównanych wiekowo i wagowo.

- Grupowe utrzymanie cielą, jest równoznaczne z zapewnieniem cielętom jednoczesnego dostępu do paszy w tym samym czasie, o ile nie są żywione do woli lub z elektronicznych stacji żywieniowych.

- Podłoże w pomieszczeniach dla cieląt powinna być gładka, nie śliska, stabilna, twarda i równa.

- Ściany, posadzki, przegrody w pomieszczeniach dla cieląt oraz karmidła, poidła i dodatkowe wyposażenie nie mogą być szkodliwe dla zwierząt i stwarzać możliwości urazów. Muszą być one łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

- Pomieszczenia, w których przebywają cielęta muszą być czyste i higienicznie utrzymane oraz zabezpieczone przed dostępem much, owadów i gryzoni.

- Cielętom należy dostarczyć odpowiednie oświetlenie. W pomieszczeniach dla cieląt natężenie oświetlenia powinno odpowiadać poziomowi oświetlenia w godz. 9.00 – 17.00.

- W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

- Prawidłowo działająca wentylacja jest jednym z warunków utrzymania w normie szkodliwych domieszek gazów oraz zapewnia odpowiednią wilgotność i dopływ świeżego powietrza.

- W pomieszczeniach, gdzie utrzymuje się cielęta, maksymalne stężenie CO2 nie powinno przekraczać 3000 ppm, H2S 5ppm, NH3 20 ppm.

- Osoby obsługujące cielęta muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które mogą wynikać z praktycznego doświadczenia nabytego przy pracy ze zwierzętami.

- Dokumentację i informacje dotyczące leczenia i padnięć zwierząt należy przechowywać przez 5 lat.


Autor red.ocenagospodarstwa.pl
Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

strony www Poznań Ogłoszenia rolnicze portal rolniczy

Portal rolniczy Ocena Gospodarstwa powstał z myślą o rolnikach szukających informacji na temat Cross Compliance, czyli zasadzie wzajemnej zgodności i zasadzie wzajemnej współzależności. Po dokonaniu oceny swojego gospodarstwa sugerujemy kontakt z doradcą rolniczym, który pomoże zachować dofinansowanie unijne rolnikom, jak również ubiegać się o fundusze na rozwój gospodarstwa przez młodych rolników.

Produkujemy najwyższej jakości tabliczki znamionowe poznań dlatego zachęcamy Państwa do współpracy z nami Jedyne w swoim rodzaju projektowanie stron www funkcjonalne, przejrzyste, nowoczesne Funkcjonalne, nowoczesne, sąsiedzi będą wam zazdrościć kuchnie poznań na zamówienie
Realizacja: Strony www