Oceń swoje gospodarstwo
Polecane strony
Opublikowano 15-07-2012 o 15:13 Cross Compliance - wymagania dot. Bydła

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przestrzegać wymogów wzajemnej zgodności ....

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przestrzegać wymogów wzajemnej zgodności, które polegają na utrzymaniu odpowiednich warunków utrzymania, higieny, oraz ochrony środowiska zwierząt gospodarskich. Jeśli wziąć pod uwagę dobrostan zwierząt należy przede wszystkim, zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania, czyli zapewnić właściwe pomieszczenia, żywienie, oraz zapewnić odpowiednią opiekę weterynaryjną.

 

Każdy przedział wiekowy bydła posiada inne wymagania, dlatego też bydło podzielone zostało na grupy:
- buhaje,
- krowy o masie powyżej 500 kg
- krowy o masie ciała do 500 kg i jałówki cielne powyżej 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku 6- 19 miesięcy,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg,
- bydło opasowe o masie ciała 301- 450 kg,
- bydło opasowe o masie powyżej 450 kg,
- cielęta do 6 miesięcy.


Bydło może przebywać w oborze na uwięzi lub bez niej, lecz wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi oborami wolnostanowiskowymi. Jeśli zaś posiadamy stanowiska, w zależności od grupy bydła długość i szerokość stanowisk została dokładnie określona. Przykładowo krowa posiadająca masę powyżej 500 kg, powinna posiadać stanowisko minimum 165 cm długości oraz 110 cm szerokości.
Przy wolonostanowiskowym systemie utrzymania, powierzchnia dla jednej sztuki bydła powinna być następująca :
- krowa o masie powyżej 500 kg – 5 m2 ,
- krowa i jałówka cielna powyżej 7 miesiąca cielności do 500 kg – 4,5 m2 ,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca ciąży – 2,5 m2 ,
- jałówka w wieku 6-19 miesięcy – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg – 1,6m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała 300-450 kg – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała powyżej 450 kg – 2,5 m2 ,
Zwrócić należy również uwagę, iż bydło powinno mieć wybiegi, ogrodzone do wysokości 110 – 130 cm.


Wymogi wzajemnej zgodności bardzo wysokie obostrzenia stosują wobec utrzymania cieląt. Przede wszystkim:

- nie wolno wiązać cieląt, z wyjątkiem karmienia i to nie dłużej nić na jedną godzinę,

- cielęta muszą być trzymane w kojcach pojedynczych lub grupowych,

- podłoga w kojcach musi być gładka, sucha, sztywna i równa, a legowisko czyste i suche,

- dla cieląt poniżej dwóch tygodni konieczne jest podawanie ściółki,

- jeśli w gospodarstwie występuje powyżej sześć cieląt mających powyżej ośmiu tygodni, to należy je trzymać w grupie.
Przy trzymaniu cieląt pojedynczo, w kojcu, należy zastosować następujące wymiary stanowisk:
- szerokość to minimum wysokości cielęcia w kłębie,
- długości to minimum 1,1 długości ciała cielęcia,

Natomiast przy grupowym utrzymywaniu cieląt, powierzchnie w kojcu przeznaczone na 1 sztukę powinny wynosić :
- dla cieląt o masie ciała do 150 kg minimum 1,5 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała 150-220 kg minimum 1,7 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg minimum 1,8 m2 ,

Istotne jest również to, aby ściany w kojcach umożliwiały zwierzętom kontakt wzrokowy i fizyczny. Ponadto każde gospodarstwo musi być pomieszczenie przeznaczone do odizolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę oraz specjalnie wydzielone miejsce do porodów.

W budynkach, gdzie przebywa bydło konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, oświetlenia, wilgotności powietrza i wentylacji.
Oświetlenie w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta, może być dzienne lub sztuczne. Przy oświetleniu dziennym stosunek powierzchni okien do podłogi (dla krów) powinien wynosić 1:18. Oświetlenie sztuczne powinno odpowiadać oświetleniu naturalnemu w godzinach od 9.00 do 17.00.
Wilgotność powietrza powinna wynosić 60% - 80 %

Autor ocenagospodarstwa.pl
Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

strony www Poznań Ogłoszenia rolnicze portal rolniczy

Portal rolniczy Ocena Gospodarstwa powstał z myślą o rolnikach szukających informacji na temat Cross Compliance, czyli zasadzie wzajemnej zgodności i zasadzie wzajemnej współzależności. Po dokonaniu oceny swojego gospodarstwa sugerujemy kontakt z doradcą rolniczym, który pomoże zachować dofinansowanie unijne rolnikom, jak również ubiegać się o fundusze na rozwój gospodarstwa przez młodych rolników.

Produkujemy najwyższej jakości tabliczki znamionowe poznań dlatego zachęcamy Państwa do współpracy z nami Czy to Podlasie, Mazowszy, czy Pomorze strony www poznań rządzą i nikt i nic tego nie zmieni Poszukują Państwo wynajem autokarów gniezno trafiliście idealnie, pełen profesjonalizm, bogata oferta, zapraszamy
Realizacja: Strony www